ထုတ်ကုန်

ထုတ်ကုန်

Crystal Clear Environmental၏ modular systemsများမှာကျွနု်ပ်တို့ရဲ့အဓိကစီးပွါးရေးဖြစ်ပါသည်။ ထိုsystemsများမှာ ပြောင်းရွှေ့ရလွယ်ကူ၍ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ရန် အင်အားစိုက်ထုတ်ရနည်းပါးပြီး အလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသည်။

Water Treatment Plantsကြီးများ Sewage Treatment Facilitiesများမှာ ဆောက်လုပ်ရန်တန်ဖိုးကြီးမားခြင်းကြောင့် အများပြည်သူများမှာ မကြာခဏဆိုသလို သန့်စင်သောသောက်သုံးရေနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်များရရှိရန် ခက်ခဲတတ်ကြသည်။

ကျွနု်ပ်တို့၏ modular systemsများမှာ ရေအရင်းအမြစ်ရှားပါးရေးနှင့် အညစ်အကြေးများဝန်လွန်ပိတ်စို့ခြင်းများကို ချက်ချင်းသက်သာစေရန် ဗျူဟာကြသောနေရာများတွင် လွယ်ကူစွာတပ်စင်မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Water Purification Systems (WTP)

Fresh water is the most fundamental resource to sustain civilization and any other economic activities. Although most cities are located near some form of water source, it is likely that the water cannot be used directly without any form of treatment. Pollutants such as bacteria, parasites, fungus and chemicals in the water may present a serious threat to the wellbeing to people when consumed.

Crystal Clear designs and produce scalable water purification system with cost and ease of operation in mind. Our systems are fitted in standard sized shipping containers, and may be operated directly from the container.


Figure: Disaster relief modular unit demonstration
Waste Water Treatment Systems (WWTP)

Wastewater treatment is a process to improve and purify the water, removing some or all of the contaminants, to make it fit for reuse or discharge back to the environment.  In many parts of the world, health problems and diseases have often been caused by discharging untreated or inadequately treated wastewater.  Wastewater is produced at ratio proportional to the amount of fresh water used by the population.

Crystal Clear Environmental has designed our modularised wastewater systems to be able to operate independently  at remote locations. This system may be deployed to treat a localised source of wastewater, thus reducing the need of extensive pipeline, pump stations and other infrastructures.


Figure: Modular Sewage Treatment System

 

Crystal Clear’s systems enables a safe and localized access to clean water.  With modern technology and design, we aim to minimize the cost to treat and recycle this precious resource