ဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှု

Crystal Clear Environmental တွင်clientများနှင့်အတူလက်တွဲလုပ်ရချင်းကိုယုံကြည်တန်ဖိုးထားပါသည်။ Clientများတွင်ဖြစ်နေသည့်အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြစ်သည့်အလားတူထားရျွု်အလိုက်ဖက်ဆုံးနှင့်အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်သောနည်းလမ်းများကိုလို အပ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများမှာ

၁။ အကြံပေးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ကြည့်ရှုလေ့လာပေးခြင်း – အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်နေသော အခြေအနေကိုနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

၂။ System Design – ရေနှင့်ပတ်သက်သောစီမံကိန်းတိုင်းသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီကြပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ system များကိုအကျိုးထိရောက်ဖြစ်ထွန်းစေရန်နှင့်ရေသန့်ထွက်ရောက်မှုမြင့်မားစေရန်လုပ်ငန်းအစအဆုံးအတွက်မှန်ကန်သည့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

၃။ Project Management – Solutionအစမှအဆုံး ရေးဆွဲစီမံခြင်း။

 

Our System Deployment Scheme

 

IoTနှင့် Cloud networkingနည်းပညာများ တိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ Crystal Clear Environmentalမှ modularisedရေစနစ်များကို PLC cloud servicesမှတစ်ဆင့် ကြည်းကြပ်ထိန်းချုပ်နိုင်သော ထိရောက်သေချာသော solutionများတွေ့ရှိထားပါသည်။ စနစ်တစ်ခုချင်းစီမှာ projectတစ်ခုချင်းစီအတွက် လျော်ညီအောင်ပြုလုပ်ထားပြီး ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုအစီအစဉ်ကို ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမရဖူးသော အသေးစားနှင့်ပြန့်ကျဲနေသောsystemများကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကိုရရှိ၍ စကေးပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်သော စီမံအုပ်ချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။